10 Belangrijke! Beknopte voorwaarden.

1 Montageweek:

Op uw orderbevestiging vindt u de week van montage. Twee weken voor montage wordt u gemaild/gebeld om u aan de montagedatum ter herinneren en de laatste zaken met u door te nemen.

2 Foto’s:

Wij verzoeken u om uw trap 2 weken voor montage gereed te hebben. Stuur minimaal 2 weken vooraf 3 foto’s van uw trap. Vooraanzicht, van bovenaf en bovenkant-overloop. Heeft u LED-verlichting dan ook een foto van de achterkant van uw trap.

3 Werkplek:

Het zagen van de treden gebeurt normaliter buiten. Bij nat weer verzoeken wij u een ruimte beschikbaar te stellen voor het zaagwerk. Deze moet minimaal 10 m2  en een afstand van 0 tot 10 m vanaf uw trap zijn. Wij beschikken over goede afzuiging.

4 Kraaklatten:

Oude kraaklatten dienen te zijn verwijderd, tenzij u anders heeft afgesproken. Deze afspraak dient dan ook op uw orderbevestiging terug te komen. Heeft u vragen over de kraaklatten? Mail planning@stairsolutions.nl

5 Vloer:

Bij het leggen van een nieuwe vloer of schuren van een vloer dient de ruimte volledig ontruimd te zijn van meubels en de deuren eruit gehaald. De vloer dient vlak en schoon te zijn.

6 Licht:

Er dient altijd voldoende licht te zijn. 1 verlichtingspunt per 15 m2.

7 Parkeren:

U dient voor parkeergelegenheid te zorgen voor onze monteur.

8 Onderhoud:

Bij een vloer met olie komt het soms voor dat een vloer wat vlekkerig is. Na 1 week kunt u de vloer zepen met onze speciale zeep, dan zal dit vanzelf verdwijnen.

9 Betaling:

De aanbetaling dient u, na ontvangst van de aanbetalingsfactuur, over te maken op ons bankrekeningnummer. Bij het niet tijdig overmaken (binnen 14 dagen) is uw afgesproken planning niet gegarandeerd.
1. Bij traprenovatie dient u het afleverbedrag op de dag zelf, per PIN of contant, te worden voldaan.
2. Bij vloeren, deze worden vooraf bezorgd, dan dient u 50% van het orderbedrag te voldoen. Het resterende bedrag voldoet u bij oplevering

Geef a.u.b. gehoor aan deze voorwaarden. Neem bij onduidelijkheden even contact met ons op. Het zou spijtig zijn dat na lang wachten, wij niet aan het werk kunnen en u voor onverwachte kosten komt te staan. Zie daarom ook de Aanvullende StairSolutions Voorwaarden. (HIER ONDER)

Wij danken u hartelijk voor het onder de aandacht nemen van deze punten, en wensen u veel plezier van uw aankoop.

Aanvullende StairSolutions Voorwaarden

ARTIKEL 1 – LEGOMSTANDIGHEDEN VLOEREN
a. De vloer dient blijvend vlak, droog, drukvast en vormvast te zijn.

b. De ondervloer dient leeg, schoon en opgeruimd te zijn dus geen cement-, lijmresten of spijkers e.d. in/op de vloer.

c. Het is noodzakelijk dat er verwarming aanwezig is in de woning, dit in verband met de relatieve luchtvochtigheidsgraad in de woning. Vooral bij het oliën of lakken, is de temperatuur belangrijk. De temperatuur dient minimaal 15°C te zijn.

d. Daar er met elektrische machines wordt gewerkt die een goede stroomvoorziening nodig hebben, zijn bouwstroom of lange verlengkabels van buiten uit niet acceptabel. Bij het schuren van een vloer dient u zorg te dragen voor minimaal een lege elektragroep van 16 Ampère.

e. Er moet voldoende licht aanwezig zijn. ± per 15 m² 1 verlichtingspunt à 60 watt.

f. Houd altijd rekening met een eventuele plaatsing van een nieuwe keuken. Deze dient al geplaatst te zijn voor het leggen van uw nieuwe vloer.

g. Vers gestort beton of stucwerk is nooit mogelijk! Bij nieuwbouw (aanbouw), waarbij vers beton is gestort, dient u rekening te houden met een droogtijd van 6 à 8 weken, alvorens een parketvloer kan worden aangebracht. Vraag de bouwer minimaal 8 weken voor oplevering de afwerkvloer aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is dient u contact op te nemen i.v.m. legplanning vloer.

h. Overigens worden alle vloeren 2 tot 3 weken voor het leggen nagemeten. Daarvoor nemen wij zelf contact met u op.

i. Wanneer er CV-leidingen in uw cementdekvloer aanwezig zijn, dienen deze op een diepte van tenminste 3,5 cm te liggen. Is dit niet het geval, dan is het onmogelijk garantie te geven op uw vloer i.v.m. eventuele warmte-invloeden vanuit uw cementdekvloer.

j. Controleer of uw kruipruimte goed geventileerd is. De muizen (ventilatieopeningen) dienen volledig vrij te zijn zand, bladeren of andere materialen.

k. Wanneer er systeemplinten (opstaande plint) geplaatst worden, dienen de oude plinten te zijn verwijderd. Indien er naderhand plinten geplaatst moet worden zullen wij u voorrijkosten in rekening moeten brengen wat wij uiteraard willen voorkomen.

l. Bedradingen zoals antennekabels, telefoonsnoeren, audioapparatuur etc. dienen bij aanvangen vrij van de vloer te zijn, het eventuele wegwerken achter de plinten dient door de klant zelf te worden gedaan.

m. Bij aanvang kunnen er geen stukadoors, schilders, tegelzetters etc. in de te beleggen ruimte werkzaam zijn. Indien dit niet te vermijden is, behouden wij het recht de werkzaamheden te staken. Kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening klant.

n. Deuren dienen verwijderd te zijn. In verband met het leggen van parket of laminaat. Wanneer deuren door ons verwijderd dienen te worden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen. o. De parketteur dient zijn bus voor of naast uw woning te kunnen parkeren. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening klant.

ARTIKEL 2 – BEZORGING
a. Vloeren die niet gelegd worden door ons maar door u zelf, kunnen tegen vergoeding van €125,- worden bezorgd. Anders kunt u de vloeren ophalen in ons centraal magazijn in Bunschoten. Dit alles dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling planning.

ARTIKEL 3 – DIVERSEN
a. Onze vloeren worden verkocht op basis van nacalculatie. Dit houdt in dat de meters die bij verkoop berekend zijn, een indicatie is van de hoeveelheid te leggen meters. Na meting volgen de definitieve meters eventuele wijzigingen worden aan u doorberekend. Zaagverlies wordt door ons berekend op basis van het type vloer en de leg wijze daarvan. Naar aanleiding van deze gegevens zullen de verbruikte hoeveelheden aan u worden berekend.

b. Het inkorten van deuren en keukenplinten wordt niet door ons uitgevoerd.

c. Onze garanties bestaan uit deze belangrijke gegevens en aanvullend de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.

d. Op de natuurlijke werking van hout kunnen wij geen garantie verlenen.

e. Wij verzoeken u om leg afval zoals hout, lijmemmers, schuurstof etc. zelf af te voeren.

f. Convector roosters kunnen alleen door ons worden ingemeten, indien de convectorput is opgeleverd met een stalen hoeklijn waar het rooster in past.

g. Wanneer uw muren zijn voorzien van behang of spachtelputz is het raadzaam de muren af te plakken (onder en boven vastgeplakt) tot ongeveer 1 meter hoogte om te voorkomen dat schuurstof of lijm vegen op uw muren komen. Is dit niet gebeurd zijn wij niet aansprakelijk voor evt. beschadigingen.

ARTIKEL 4 – BETALING
a. De bedragen geschieden volgens de Algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen. Er zijn twee betalingen bestaande uit:

b. Reserveringsbedrag: deze ontvangt u tezamen met de orderbevestiging. Deze dient u te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaal deze op tijd om u planning te garanderen.

c. Afleverbedrag: Hiervoor hebben wij 2 mogelijkheden.

1: Per bank overmaken, voor aanvang van de werkzaamheden dient het bedrag minus uw betaalde aanbetaling bij ons op de rekening te staan.

2: Restant bedrag direct na oplevering op de dag zelf, per pin of contant. Werkzaamheden waar nog opmerkingen aan zitten geven geen enkel recht om niet te betalen, 10% mag u inhouden tot een maximum van €300,- mag u inhouden als werkzaamheden, aantoonbaar niet af zijn. Of waar materialen voor besteld dienen te worden. Zorg op de dag van betaling dat u eventueel hogere betalingen kunt pinnen. Informeer bij uw bank hierover.

ARTIKEL 5 – LEGDATUM
a. Voor het leggen van de vloer wordt u op de hoogte gebracht door middel van de orderbevestiging. Hierop staat duidelijk vermeld de week wanneer de werkzaamheden zijn ingepland. U kunt natuurlijk ook zelf wijzigingen doorbellen. Wijzigingen van een planning kan uiterlijk 3 weken voor de geplande week.

b. In de meeste gevallen is het niet mogelijk wanneer u een vloer of trap uitstelt, binnen een korte termijn een nieuwe datum in te plannen. U zult rekening moeten houden met de planning van dat moment. Indien wij op de afgesproken dag niet kunnen aanvangen met het werk door een aantoonbare reden, zoals omschreven in deze voorwaarden zijn wij genoodzaakt u €450,- ex B.T.W. per werkdag in rekening te brengen wat wij uiteraard willen voorkomen. (bekijk daarom goed uw orderbevestiging)

c. Wij zullen alles in werk stellen om op tijd uw vloer te leggen of te leveren. Wij beroepen ons alleen op overmacht, wanneer er sprake is van ziekte of productie stagnatie bij de fabrikant. Wanneer bij het leggen een fabricagefout voordoet, zullen wij dit zo spoedig mogelijk oplossen. Kosten daarmee gemoeid zijn voor onze rekening.

d. Eventuele claims van vrije dagen of zogenaamde gevolgschade vergoeden wij niet.

ARTIKEL 6 – OPLEVERING
a. Uw vloer en of trap wordt door onze monteur opgeleverd, hierbij dient u zelf aanwezig te zijn. Tijdstip van oplevering kunt u nagaan bij de monteur. Dit is meestal direct de laatste werkdag.

b. Mocht er bij de oplevering nog service moeten plaatsvinden wordt dit genoteerd en ingepland. Mocht u daarna gebruik willen maken van onze service kunt u dit schriftelijk doen, of telefonisch een melding maken.

c. Na de oplevering van uw vloer of trap willen wij u het onderhoud graag nog een keer toelichten zoals eerder besproken in het verkoopgesprek, kom hiervoor naar onze winkel, of neem contact op met de afdeling planning.

d. De relatieve luchtvochtigheid in uw woning dient altijd tussen de 50 en 60% te liggen. Dit is af te lezen door middel van een hygrometer welke eventueel bij ons verkrijgbaar is.

e. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele krimp scheurtjes of zwellingen die ontstaan zijn door een te lage of een te hoge luchtvochtigheid. Voor meer vragen hierover staan wij u graag te woord.

ARTIKEL 7 – SORTERINGEN
Extra: Het hout dient kwartiers-half kwartiers te zijn gezaagd. Het dient volkomen vrij te zijn van spint en noesten en gelijkmatig van kleur te zijn.

Exquisit: De bovenkant is noest-, spint en scheurvrij. Grote kleur- en structuurverschillen zijn niet toegestaan. Men treft zowel dosse als quartiers gezaagde delen aan.

1bis: De bovenkant is spint- en scheurvrij. Gezonde vaste kleine noesten, alsmede kleurverschillen zijn toegestaan. Bij de planken vloeren kunnen iets grotere noesten voorkomen.

Rustiek: Een randje spint is toegestaan. Het karakter wordt bepaald door opvallende houtschakeringen De noesten hebben een doorsnee van max. 40mm deze moeten vast zijn.

Country: Het karakter wordt bepaald door een levendige structuur, scheurtjes alsmede grotere open noesten zijn toegestaan. Harde spint vormt een eigenschap van deze sortering en is onbeperkt aanwezig.

ARTIKEL 8 – KLEUREN
Bij het kleuren van houten vloeren of trappen kan de uiteindelijke kleur afwijken van het Kleurmonster.
Roken van vloeren is een chemisch proces. De vloer wijkt daardoor te allen tijde af van het monster. Houdt u rekening met het feit dat houtspint door dit proces gekenmerkt wordt.
Aan een geleverd kleurmonster kunnen geen rechten worden ontleend dat de gehele vloer of een gedeelte van de vloer eruitziet als het monster, wel dient de kleur van het monster in de vloer herkenbaar aanwezig te zijn.
Hout is een natuur product, onderlinge kleur en structuur verschillen zijn dan ook toegestaan. Kleurverschillen zal in houten vloerdelen ook nagenoeg altijd voorkomen.

ARTIKEL 9 – TRAPRENOVATIE
a. StairSolutions levert een groot assortiment aan traprenovaties, we lichten de specifieke aandachtspunten er dan ook uit. Bij PVC-trappen dient u er rekening mee te houden dat ons unieke systeem is opgebouwd uit PVC vloerdelen, in sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om een aansluit verbinding te maken, nieuwe vloerdelen worden tegen elkaar aangeklikt, u ziet dan de overgang van het ene deel naar het andere deel. Voor vragen hierover verwijzen u wij naar de verkoper.

b. Opleveren van uw trap, deze dient vrij te zijn van oude tapijt resten en spijkers.

c. Kraaklatten dienen te zijn verwijderd. Is dit niet het geval kunnen wij het stootbord tot aan de kraaklat monteren. Voor vragen kraaklatten, neem contact op met uw verkoper.

d. In sommige gevallen kan een trap kraken. Een trap is in de meeste gevallen gemaakt van vurenhout. Hout is een natuurproduct dit kan krimpen en uitzetten. In de verbindingen van de trap kan dan soms ruimte ontstaan, dan kan uw trap gaan kraken bij het belopen. Wij kunnen uw traptreden dan door schroeven, om kraken te verminderen, maar geeft geen enkele garantie.

e. 2 weken voor montage verzoeken wij u foto’s te maken van uw trap en die te mailen naar info@Stairsolutions.nl. Wij controleren dan of alles gereed is voor montage.

f. Het is raadzaam om zijkanten van de trapboom vooraf te schilderen. Voor eventuele beschadiging van uw schilderwerk, kunnen wij niet garant staan. Omdat wij de overzettrede zo strak mogelijk monteren.

g. Bij nat weer buiten dient u een plaats te maken om te zagen, waar wij droog kunnen staan van minimaal 10 m2 en binnen 0 tot 10 m van uw trap.

h. Bij oplevering aan het eind van de dag dient u aanwezig te zijn. Ook om het restant bedrag af te rekenen.

i. Kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren, doordat geen gehoor is gegeven aan deze voorwaarden. Zijn wij genoodzaakt een wachtdag in rekening te brengen.

j. In sommige gevallen komt het voor dat de overzetreden boven de trapboom uit kunnen steken. Dit heeft te maken met de constructie van uw huidige trap. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u dit voor de montage overleggen met de planning.

ARTIKEL 10 – JUISTE VRAAG OP DE JUISTE PLAATS
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, geven wij u een overzicht waar u uw vraag kunt neerleggen. Wij streven ernaar om dit zo efficiënt te laten verlopen.

Dit kan via 033 – 258 29 92 voor vragen over:

a. Verkoop sales@stairsolutions.nl verkoop en vragen over uw aankoop.

b. Planning planning@stairsolutions.nl vragen over montagedata en service

c. Administratie administratie@stairsolutions.nl financiële vragen

d. Overig info@stairsolutions.nl alle overige vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij wensen u alvast veel plezier toe met uw nieuwe product.

Met vriendelijke groet StairSolutions traprenovatie.